Telefonverzeichnis

Ihre Ansprechpartner in der Niederlassung Berlin

  

Telefon 

030 - 68 290 - 0 

Fax 

030 - 68 290 - 195 

E-Mail 

vertrieb.berlin@cochius.de

Ansprechpartner

DW-Tel. / DW-Fax

E-Mail

 

 

 

Geschäfsführung

Michael Dreyer 

- 122 

michael.dreyer@cochius.de

 

 

 

Niederlassungsleiterin

Marion Metze 

- 110 / - 105 

marion.metze@cochius.de

Mobil 

0172 - 3 28 36 56 

 

 

 

 

Vertriebskoordination / Assistenz der Niederlassungsleitung

Silke Fründt 

- 170 / - 195 

silke.fruendt@cochius.de

 

 

 

Vertriebs-/Logistik-CO

Tanja Schütt 

- 171 / - 195 

tanja.schuett@cochius.de

 

 

 

Vertrieb Leichtmetall / Anarbeitung

Kai-Michael Bannert 

- 116 / - 195 

kai-michael.bannert@cochius.de

Monika Krope 

- 115 / - 195 

monika.krope@cochius.de

Andreas Kuhrt 

- 111 / - 195 

andreas.kuhrt@cochius.de

Steffan Scheibel 

- 119 / - 195 

steffan.scheibel@cochius.de

Kai Jakubowski 

- 173 / - 195 

kai.jakubowski@cochius.de

Barbara Roloff 

- 100 / - 195 

barbara.roloff@cochius.de

 

 

 

Vertrieb Buntmetall

Matthias Barnickel 

- 113 / - 175 

matthias.barnickel@cochius.de

Hagen Becker 

- 114 / - 175 

hagen.becker@cochius.de

Sebastian Ode 

- 117 / - 175 

sebastian.ode@cochius.de

Adina Post 

- 172 / -175 

adina.post@cochius.de

 

 

 

Außendienst

Detlef Fieber 

- 100 / - 195 

detlef.fieber@cochius.de

Mobil 

0172 - 2 95 27 17 

 

 

 

 

Logistik

Christian Schwarz 

- 130 / - 135 

christian.schwarz@cochius.de

Robert Marschner 

- 112 / - 135 

robert.marschner@cochius.de

Martina Zank 

- 131 / - 135 

martina.zank@cochius.de

 

 

 

  

« zurück